Home > Waarom is deze website vernieuwd

Deze website is geheel vernieuwd omdat de oude versie vol HTML fouten zat.
De meeste bezoekers zagen of merkten het niet, maar een website wordt steeds trager te laden, naar mate er meer fouten in de HTML komen.

Door middel van de HTML en de CSS wordt een website in uw browser weergegeven.
Hoe zuiverder de HTML en de CSS worden geschreven, hoe sneller en beter een website in uw browser wordt weergegeven.
Daarom heb ik de website en de fotoalbums opnieuw gebouwd en gefilterd op fouten en voldoet deze site daarom aan de eisen van W3C.
Een flink karwei maar met als resultaat (op het Gastenboek en de Oproep pagina na) een compleet foutloze website, met naar ik hoop voor U een betere en duidelijker navigatie dan de vorige uitgave van deze website, want het is natuurlijk leuk om behalve veel foto's ook een goede kwaliteit te bieden aan de bezoekers van deze website zonder bijvoorbeeld vervelende popups.

Het W3C (voluit World Wide Web Consortium) is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft het potentieel van het World Wide Web volledig te benutten. Dit gebeurt door middel van het uitgeven van standaarden voor alle gangbare programmeertalen op internet en het vaststellen van richtlijnen ten behoeve van interoperabiliteit en uniformiteit.

Door de participatie van talloze toonaangevende organisaties over de gehele wereld heeft het W3C de beschikking over een enorme hoeveelhed aan kennis en competentie. Deze wordt aangewend om internet gelieerde talen en toepassingen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Een concreet voorbeeld is het definiëren van html, xml en css.
.
Er zijn veel websites die niet aan de voorwaarden van W3C voldoen, maar wel goed werken in uw browser en prachtige matriaal laten zien.
Daarvoor hulde! Ik draag een warm hart toe, aan een ieder die het Nederlandse Transport in het voetlicht plaatst, maar het is wel mijn mening dat webmasters best wel meer moeite mogen doen om om hun bezoekers meer kwaliteit te bieden, door zoveel mogelijk in zuiver HTML en CSS te schrijven.

Vooralsnog bekijkt U nu de enigste website over Tanktransport in Europa die voldoet aan de voorwaarden van W3C.
Een kwaliteitsmerk die over de hele wereld websites beoordeeld op het gebruik van CSS en XHTML.
Deze website is gevalideerd volgens de gradaties CSS versie 2.1 en XHTML 1.0 Transitional.
U kunt dit zelf controleren door op één van de Logo's van W3C te klikken (staat onderaan van elke pagina) en de betreffende pagina te testen.

Met vriendelijke groet, Harry Stam.